วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู

คำอธิบายรายวิชา

...........ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น ไมโครซอฟต์คอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูล ระบบเน็ตเวิร์ค ระบบซอฟต์แวร์  การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ   เครื่องมือการเข้าถึงสารสนเทศ   ทักษะการเข้าถึงสารสนเทศ  ฐานข้อมูลสารสนเทศ  ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และการอ้างอิง  ฝึกปฏิบัติการ  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมได้

วัตถุประสงค์

 ........เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาเนื้อหาบทเรียนที่จบแล้วตามหลักสูตรแล้วจะมีพฤติกรรมหรือความสามารถดังนี้
 1. อธิบายความหมาย  ความสำคัญ  และองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศได้
 2. อธิบายความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
 3. ยกตัวอย่างของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในชีวิตจริงได้
 4. อธิบายความหมายและความสำคัญของวิธีระบบได้
 5. บอกความสัมพันธ์ของวิธีระบบกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้
 6. บอกความหมายและองค์ประกอบสำคัญของคอมพิวเตอร์ได้
 7. อธิบายหน้าที่ขององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ได้
 8. บอกประเภทและคุณสมบัติของซอฟต์แวร์แต่ละประเภทได้
 9. บอกความหมายและความสำคัญของอินเตอร์เน็ตได้
10. บอกความสัมพันธ์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้
11. อธิบายแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่สามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายได้
12. อธิบายวิธีประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษาได้
13. ยกตัวอย่างโปรแกรมต่างๆ  ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้
14. สร้างสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนได้
15. นำเสนอสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งที่เป็นสื่อทั่วไปและสื่อระบบเครือข่ายได้


ความหมายของ "ความซื่อสัตย์"

     "ความซื่อสัตย์" หมายถึง  การประพฤติตรงและจริงใจ  ไม่คิดทรยศ  ไม่คดโกง  ไม่หลอกลวง  ซื่อตรงต่อตนเองและต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง  มีเจตนาบริสุทธิ์ไม่เอารัดเอาเปรียบ

Meaning of Integrity

     
" Integrity "
means that whatever you've done, good or bad, you speak the truth about it. In other  words, you don't lie.
       Integrity means that you adhere to a moral conviction, or code of honor, that won't allow you to do certain things that you feel would debase you.

คำอื่นๆที่มีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า "ความซื่อสัตย์"

- ซื่่อตรง
- สุจริต
- มีคุณธรรม
- ไม่คดโกง

Other words mean as "Integrity"  

 -  Honest
 -  Truthful
 -  Virtue
 -  Not swindle

ประโยชน์ของความซื่อสัตย์

 -  ได้รับความไว้วางใจจากผู้อื่น
  มีความน่าเชื่อถือ
 -  ไม่สร้างบาปให้กับตนเอง
 -  เป็นที่ยอมรับนับถือของคนในสังคม
 -  มีมิตรมากขึ้น
 -  ทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิต
 -  ทำให้ประเทศชาติมีความมั่นคง

 คุณค่าของความซื่อสัตย์

      ความซื่อสัตย์เป็นคุณธรรมที่จำเป็นต่อทุกคนทุกสังคม  ไม่ว่าจะเป็นความซื่อสัตย์ในระดับไหนก็ตาม  หากทุกๆคนในสังคมขาด
คุณธรรมนี้เมื่อใดสังคมก็จะเกิดความวุ่นวายยุ่งเหยิง คนจะเอารัดเอาเปรียบกันและเห็นแก่ตัวมากขึ้น
      ถ้าทุกคนทำหน้าที่หรือพูดด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ย่อมจะทำให้ตนเองมีความสุข  อีกทั้งยังทำให้สังคมและประเทศชาติมีความมั่นคงสงบสุขอีกด้วย

 เพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ "ความซื่อสัตย์"

                             เพลง  รักเธอคนเดียว : Taxi
  ว่าฉันรักเธอคนเดียว ไม่เหลือเศษเสี้ยวให้ใคร
  ให้เธอหมดหัวใจรับไปได้เลยนะเธอ
  จะขอรักเธอคนเดียว ไม่ขอเกี่ยวข้องใครๆ
  รักเธอสุดหัวใจ รักเธอ รักเธอ คนเดียว "                               เพลง  จากนี้ไปจนนิรันดร์ : เอ๊ะ จิรากร
  " ฉันไม่รักไม่เคยรู้ว่าชีวิตมันดีเช่นไร
  เมื่อได้มีบางคนข้างกายเมื่อได้มีเธออยู่ข้างๆกัน
  ฉันมอบชีวิตต่อจากนี้ไปจนนิรันดร์
  ทั้งหัวใจคือเธอเท่านั้นรักของเราจะอยู่จนวันตาย 
  จะเป็นคนดูแลเมื่อเธอล้ม  จะเป็นลมโอบเธอเมื่อร้อนใจ
  กี่ปัญหามากมายเพียงใด เรามีกันไม่แพ้
  ต่อไปนี้สัญญา  จะเกิดอะไรกับเธอแล้วแต่
  คนคนนี้ไม่มีวันจะหายไป "                             เพลง  สัญญาต้องเป็นสัญญา : เบิร์ด ธงไชย
   " สัญญาต้องเป็นสัญญา
  สัญญาว่ามาต้องมา
  เมื่อใดที่ใครให้คำสัญญา
  ต้องรักษาดีดีด้วยหัวใจ
  ที่ได้พูดไป
  จากนี้ทุกทุกครั้ง
  ทุกครั้งที่เราเจอ
  ฉันขอให้รู้ให้รู้ว่าจริงใจ
  ทุกถ้อยคำที่เคยพูดไว้
  ต้องรักษาดีดีด้วยหัวใจ " วรรณกรรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ "ความซื่อสัตย์"

 วรรณกรรมจีน "สามก๊ก" ตอน กวนอูไปรับราชการกับโจโฉ


       ในสมัยพระเจ้าเหี้ยนเต้โจโฉตั้งตัวเป็นมหาอุปราชสำเร็จราชการแผ่นดินและคิดกำจัดเล่าปี่ซึ่งขณะนั้นครองเมืองซีจิ๋วอยู่  เล่าปี่หนีไปพำนักลี้ภัยอยู่ที่เมืองกิจิ๋ว  ฝ่ายโจโฉเมื่อเข้ายึดเมืองซีจิ๋วของเล่าปี่ได้ก็ยกไปตีเมืองแห่ฝือของกวนอู  โจโฉส่งทหารไปล่อให้กวนอูไล่ตามออกมานอกเมืองและล้อมจับตัวกวนอูไว้ เตียวเลี้ยวเป็นผู้เข้าไปเกลี้ยกล่อมกวนอูให้ไปอยู่กับโจโฉ  กวนอูยอมจำนน แต่ขอเงื่อนไขเป็น สัญญา 3 ข้อ จากโจโฉ  คือ
1. ขอให้ได้เป็นข้าพระเจ้าเหี้ยนเต้
2. ขอให้ได้ปรนนิบัติและคุ้มครองพี่สะใภ้ทั้งสอง
3. ขอไปหาเล่าปี่ทันทีเมื่อรู้ว่าอยู่ที่ใด
      แต่แรกโจโฉไม่ยอมรับเงื่อนไขข้อสุดท้าย  เตียวเลี้ยวจึงยกนิทานเรื่องอิเยียงผู้กตัญญูมาเล่าเพื่อชี้ ให้เห็นว่ากวนอูนั้นเป็นคนกตัญญูมากหากโจโฉเลี้ยงดูอย่างดีอาจผูกใจกวนอูไว้ได้  โจโฉจึงยอมรับเงื่อนไขของกวนอู  โจโฉพากวนอูไปถวายตัวเป็นทหารเหี้ยนเต้และให้กวนอูกับพี่สะใภ้ทั้งสองอยู่อย่างสุขสบาย  แต่กวนอูก็มิได้มีน้ำใจตอบสนองโจโฉกลับแสดงว่ายังจงรักภักดีต่อเล่าปี่อย่างแนบแน่น โจโฉคิดน้อยใจแต่ก็เชื่อว่ากวนอูเป็นคนกตัญญูคงจะไม่จากไปจนกว่าจะได้ตอบแทนบุญคุณก่อน    
      เมื่อถึงคราวออกรบที่จิวยี่เผาเรือในศึกเซ็กเพ็ก  กวนอูสามารถจับโจโฉได้แต่ก็ทำตามคำสัตย์ที่เคยให้ไว้  กวนอูจึงปล่อยตัวโจโฉไป
      ความซื่อสัตย์ของกวนอูเป็นที่กล่าวถึงอยู่ตลอดเวลา  กวนอูมิใช่ซื่อสัตย์แต่เฉพาะเล่าปี่และเตียวหุย พี่และน้องผู้ร่วมสาบานเท่านั้น  หากแต่ยังซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินต่อบุคคลที่คอยให้ความช่วยเหลือแม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นศัตรูของฝ่ายตนก็ตาม 


               วรรณกรรมไทย "พันท้ายนรสิงห์"

    ในสมัยสมเด็จพระเจ้าเสือแห่งกรุงศรีอยุธยาได้เสด็จลงเรือพระที่นั่่งเอกชัยเพื่อไปประพาสทรงเบ็ด เมื่อเรือพระที่นั่งมาถึงตำบลโคกขาม เมืองสาครบุรีซึ่งเป็นคลองคดเคี้ยว พันท้ายนรสิงห์นายท้ายเรือไม่สามารถคัดท้ายได้ทันเรือพระที่นั่งจึงชนกิ่งไม้หักตกน้ำ ซึ่งมีโทษประหารแต่พระเจ้าเสือเห็นว่าเป็นเรื่องสุดวิสัย จึงพระราชทานอภัยโทษให้ถึงสองครั้ง แต่พันท้ายนรสิงห์กลับขอให้ประหารตนยอมตายเพื่อมิให้เสียกฏมณเทียรบาล ด้วยความกล้าหาญและความซื่อตรงต่อหน้าที่นี้เอง ที่ทำให้ปัจจุบันยังมีศาลพันท้ายนรสิงห์อยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร  บริเวณที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานให้อนุชนรุ่นหลังนึกถึงคุณงามความดีของท่าน ซึ่งแม้จะเป็นเพียงนายท้ายเรือ แต่ก็ประพฤติตนเป็นแบบอย่างแก่ลูกหลาน หากท่านรับการอภัยโทษครั้งนั้น ชื่อเสียงของท่านก็คงไม่เป็นที่กล่าวขวัญกันจนถึงทุกวันนี้ 

 การประพฤติตนให้อยู่ในความซื่อสัตย์

 -  มาเรียนแทบทุกครั้ง  ไม่เคยโดดเรียน  แต่ถ้าไม่สบายหรือมีธุระก็
     
อาจจะขาดเรียนบ้าง
 -  ไม่ลักขโมยของคนอื่น
 -  ตั้งใจกับตัวเองว่าจะไม่รับประทานข้าวเย็นทุกวัน
 -  ไม่เคยอ้างไม่เคยโกหกแม่ว่าไปทำงานที่บ้านเพื่อนแล้วก็หนีไป
     เที่ยวกับเ้พื่อน
 -  ไม่ข้องเกี่ยวกับสิ่งเสพติดทุกชนิด
 -  ตั้งใจเรียน  ไม่ทำให้พ่อและแม่เสียใจและผิดหวัง
 -  เมื่อเพื่อนขอความช่วยเหลือ ก็ยินดีเต็มใจที่จะช่วย
 -  ไม่ทุจริตในการสอบ

* อ้างอิง 
   : http://writer.dek-d.com/pingld/writer/viewlongc.php
   : http://www.pattanakit.net/index.php
   : http://www.sahavicha.com